top of page

Wij zoeken

bouwplannen

..rekening houdend met uw. persoonlijke wensen..

  • Gronden voor appartementen  

  • Gronden voor woningen  

  • Afbraakpanden  

  • Herbestemmingspanden of sites  

 

We kunnen u, als verkoper van uw grond of bestaand gebouw, een onderbouwd voorstel maken waarbij we rekening houden met uw persoonlijke wensen. Koop, ruil, recht van opstal, of combinaties hiervan. 

bottom of page